Música de Iñaki Etxepare

Podcast de Iñaki Etxepare

Feed icon Podcast feed

MP CLÀSSICS AMB ESTER PINART

Els clàssics preferits del violoncel.lista i pedagog basc Iñaki Etxepare 14/06/2008 Mps Clàssics Catalunya Musica

# 2008-08-16 by inakietxepare |
Categories:
Tags: Entrevistas

BLOG DE NIT AMB PERE ANDREU JARIOD

Entrevista al programa Blog de nit de Catalunya Música amb Pere Andreu Jariod

# 2008-08-15 by inakietxepare | Feed icon Comments (0) |
Categories:
Tags: Classical | Entrevistas